EduCare Partners

 • Delhi:

  • Holy Cross Social Services Center

  • Manav International Mission Inc.

 • Gujarat

  • Sanskar Tirth, Ajol Village, Dist. Gandhinagar

  • Koshish Milap Trust, Majmahuda Slum, Vadodara

  • Veraval Education Society, Veraval

  • Yoganjali Kelvani Mandal Sidhpur, Patan

 • Maharashtra: Ratna Nidhi Charitable Trust 

 • MP: Jyotirmay Physically Challenged Children School, Barwaha, Dist. Khargone 

 • Rajasthan: Bal Academy, Khichan, Dist. Jodhpur 

 • Tamil Nadu: The Indian Gospel Mission Orphanage, Veerabaghu Nagar, Guduvancheri 

 • Uttaranchal: Mahatma Yogeshwar Saraswati Shishu Mandir, Mussoorie 

 • Uttar Pradesh:

  • Bal Vidya Niketan, Allahabad 

  • Nithhari Village, Noida: Saksham Vidyalaya

  • Bal Vidya Niketan, Varanasi