top of page
Donate.JPG

EduCare  Donors 

$5000 & above

 • Mr. Sunil & Mrs. Suman Bagaria (GDB Intl.)

 • Mr. Shantilal & Mrs. Chandrakanta Lunia

 • Mr. Aridaman Jain

 • Sathi Foundation

$500 & above

 • Mr. Priyank & Mrs. Parul Goyal

 • Mr. Atul & Mrs. Sami Jain

 • Mr. Vasant K Prabhu

upto $250

 • Mr. Ajay & Mrs. Alka Jain

 • Mr. Vaibhav & Mrs. Monica Jain

 • Mr. Ashish Kumar Jain

 • Mobility Clinic Inc. - Mr. Rakesh Jain

 • Mr. Nishant Sethi & Mrs. Nidhi Kumar

 • Mr. Pankaj Jain

 • Mr. Rahul & Mrs. Sonia Gang

 • Mr. Rajendra & Mrs. Neerja Kumar

 • Mr. Rajiv & Mrs. Jyoti Jain

 • Mr. Sandeep Patni

 • Mr. Sanket Jain

 • Mr. Vijay & Mrs. Jyodtimala Upadhyay

 • Mr. Virendra Jain

 • Deep Value Investments & Consulting Corp

 • Mrs. Neena Jain

 • Mr. Nikhil Jain

 • Mr. Pankaj & Mrs. Bharti Goda

 • Mr. Sandeep Jain

 • Mr. Bhavik & Mrs. Shreya Shah

 • Mr. Mitesh & Mrs. Mamta Shah

 • Mr. Shri & Mrs. Pratima Jain

 • Mr. Nitesh & Mrs. Shubhi Ajmera

 • Mr. Vinay & Mrs. Sunita Jain

 • Mr. Amit Bajaj

 • Mr. Hasmukh & Mrs. Pramodini Mehta

 • Mr. Nishant Kumar Jain

 • Mr. Vikas Jain

 • Mr. Akash Jain

 • Mr. Devendra Jain

 • Mrs. Dipti Jain

 • Mr. Nishant Shah

 • Mr. Sunil & Mrs. Supriya Bothra

 • Mr. Pramod & Mrs. Sangeeta Jain

$1000 & above

 • Mr. Harsh & Mrs Sharon Jain

 • Mr. Eric Anderson & Mrs. Monica Jain

 • Mr. Ashok & Mrs. Neelima Jain

 • Mr. Bhikam & Mrs. Asha Jain

 • Mr. Shallendra Mewari & Mrs. Sunita Jain

 • Mr. Naresh & Mrs. Sarla Jain

 • Mr. Pawan Jain & Mrs. Preeti Cholera

 • Mr. Surinder K Jain

 • Mr. Girish Gupta

 • Mr. Sudhir & Mrs. Monica Jain

 • Mr. Nitin Chaudhary & Mrs. Pooja Jain

$250 & above

 • Mr. Satish & Mrs. Bhami Jain

 • Mr. Ashok & Mrs. Sangya Jain

 • Mr. Alok & Mrs. Anita Jain

 • Mrs. Indu Vira

 • Mr. Prem & Mrs. Sudha Jain

 • Mr. Om P & Mrs. Christine Madan

 • Mr. Nitin Chordiya

 • Mr. Mukesh & Mrs. Naina Vakharia

 • Mr. Rambabu Pusarla

 • Mr. Ashish & Mrs. Shalini Jain

 • Ms. Neha Jain

 • Mr. Nirav Shah

bottom of page